registracija prijava sažetka Registracija za seminar

Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane

s međunarodnim sudjelovanjem

Nova postignuća i budući izazovi

21.-24. studenoga 2017. | Opatija - Hrvatska

Kontakt

Informacije o stručnom programu:

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO „DR. ANDRIJA ŠTAMPAR“

dr. sc. Adela Krivohlavek, dipl. ing.
T +385 (0)1 4696 241
E-mail: adela.krivohlavek@stampar.hr

prof. dr. sc. Jasna Bošnir, dipl. san. ing.
T +385 (0)1 4696 228
E-mail: jasna.bosnir@stampar.hr

 

Informacije o tehničkoj organizaciji:
Kongresne obavijesti za sudionike, izlagače, oglašivače i sponzore:

KONGRESNA AGENCIJA

Studio Hrg d.o.o.
Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0)1 6110 449, 6183 140
F +385 (0)1 6110 452
E-mail: kongres@studiohrg.hr
www.studiohrg.hr

REGISTRACIJA

Prijavite se za sudjelovanje na Kongresu

REGISTRIRAJTE SE

PRIJAVA SAŽETAKA

Rok za slanje sažetaka je 30. rujna 2017.
Ispunjavanje obrasca za prijavu sažetka ne podrazumijeva i registraciju. Za pristup registraciji, kliknite ovdje.

pošaljite sažetak

Kongresne novosti

Produljen rok za slanje sažetaka

Radi iznimno velikog interesa, Znanstveni odbor Kongresa je produljio rok za slanje sažetaka do 30. rujna 2017.

PROČITAJTE VIŠE

Vrijeme do kongresa