registracija prijava sažetka Registracija za seminar

Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane

s međunarodnim sudjelovanjem

Nova postignuća i budući izazovi

21.-24. studenoga 2017. | Opatija - Hrvatska

Sažeci

UPUTE ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažetke molimo pisati na engleskom jeziku. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster). Prihvaćeni sažeci će biti tiskani u Knjizi sažetaka.

Glavni autor se mora pobrinuti da svi koautori budu upoznati sa sadržajem sažetka prije njegova slanja Kongresnom servisu, Studiju Hrg, i sa svakom daljnjom komunikacijom vezanom uz sažetak.

Upute za pisanje sažetaka

  • sažetak molimo pisati na engleskom jeziku
  • opseg sažetka: do 300 riječi
  • tekst sažetka: svrha rada, metodologija, rezultati, zaključak, ključne riječi
  • originalni sažeci neće biti lektorirani – za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor
  • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen
  • prihvaćeni sažeci će biti objavljeni u Knjizi sažetaka
  • jedan autor može imati najviše DVA sažetka koje prezentira

 

Upute za slanje sažetaka

Sažetak molimo poslati isključivo putem online obrasca OVDJE.

Sažetke poslane putem kongresne internetske stranice će pregledati Znanstveni odbor. Ako nemate pristup internetu, molimo kontaktirajte Kongresni servis.

Molimo da pratite upute za slanje sažetaka na internetskoj stranici korak po korak. Molimo da ne šaljete više kopija istog sažetka.

Dobit ćete potvrdu da je Vaš sažetak prosljeđen na ocjenu zajedno s brojem sažetka koji će mu biti dodijeljen. Molimo da sačuvate taj broj i pozovete se na njega u korespodenciji vezanoj uz sažetak.

Rok za slanje sažetaka: 30. rujna 2017.
Rok za prihvaćanje sažetaka: 15. listopada 2017.

Napomena:
Ispunjavanje obrasca za prijavu sažetka ne podrazumijeva i registraciju. Za pristup registraciji, kliknite ovdje.

REGISTRACIJA

Prijavite se za sudjelovanje na Kongresu

REGISTRIRAJTE SE

PRIJAVA SAŽETAKA

Rok za slanje sažetaka je 30. rujna 2017.
Ispunjavanje obrasca za prijavu sažetka ne podrazumijeva i registraciju. Za pristup registraciji, kliknite ovdje.

pošaljite sažetak

Kongresne novosti

Produljen rok za slanje sažetaka

Radi iznimno velikog interesa, Znanstveni odbor Kongresa je produljio rok za slanje sažetaka do 30. rujna 2017.

PROČITAJTE VIŠE

Vrijeme do kongresa