registracija prijava sažetka Registracija za seminar

Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane

s međunarodnim sudjelovanjem

Nova postignuća i budući izazovi

21.-24. studenoga 2017. | Opatija - Hrvatska

Slanje sažetaka

IZABERITE TEMU
KRATKE UPUTE ZA KOAUTORE:

Ukoliko su koautori iz različitih ustanova, molimo iza inicijala imena koautora staviti broj koji će odgovarati broju ustanove.

Primjer:
Koautori: Horvat I1, Tomic L2, Kovac M2
(veliko početno slovo u prezimenu, ostalo mala slova + veliko slovo inicijala imena bez točke, samo zarez,
nastavljaju se ostali koautori i inicijal imena zadnjeg koautora također bez točke)

Ustanova: 1KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska, 2OB Zadar, Zadar, Hrvatska

SUDJELOVANJE NA KONGRESU *:
 usmeno priopćenje s posterom
KRATKE UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA:
  • sažetak molimo pisati na engleskom jeziku
  • opseg sažetka: do 300 riječi
  • tekst sažetka: svrha rada, metodologija, rezultati, zaključak, ključne riječi
  • originalni sažeci neće biti lektorirani – za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor
  • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen
  • prihvaćeni sažeci će biti objavljeni u Knjizi sažetaka
  • jedan autor može imati najviše DVA sažetka koje prezentira

Prostor za unos sažetka *

[msg]

REGISTRACIJA

Prijavite se za sudjelovanje na Kongresu

REGISTRIRAJTE SE

PRIJAVA SAŽETAKA

Rok za slanje sažetaka je 30. rujna 2017.
Ispunjavanje obrasca za prijavu sažetka ne podrazumijeva i registraciju. Za pristup registraciji, kliknite ovdje.

pošaljite sažetak

Kongresne novosti

Produljen rok za slanje sažetaka

Radi iznimno velikog interesa, Znanstveni odbor Kongresa je produljio rok za slanje sažetaka do 30. rujna 2017.

PROČITAJTE VIŠE

Vrijeme do kongresa